Emborg Care


Startside

Om Klinikken

 

 

Kontakt til klinikken:

 

Tlf. 26671440

 

ketty.emborg@turbopost.dk

 

  

Hvad er Psykoterapi?

Psykoterapi er en terapiform, hvor der er fokus på psykosomatiske sygdomme og andre  følelsesmæssige ubalancer. Det er oftest ubevidst, hvad der er grunden til disse ubalancer.

Derfor består selve terapien i, at skabe kontakt til følelserne og det ubevidste. Ved at blive bevidst om, hvad der er årsag til ubalancen, kan der ske en ændring og man bliver "hel" igen.

Hvornår bruges Psykoterapi?

Psykoterapi anvendes ofte ved:

problemer med fobier

søvnproblemer

 

eksamensskræk

vægtproblemer

og hvis du ønsker at:

bearbejde sorg, traumer eller chok

få større selvværd og

reagere anderledes i forskellige situationer i dagligdagen

Hvordan udføres terapien?

Selve terapien, foregår mest gennem samtale, visualiseringer og lette øvelser.

Det er klienten, der er i fokus og terapien sker i overensstemmelse med klientens ønsker.

 

Under psykoterapibehandlingen bruges disse forskellige terapiformer:

 

Tankefeltterapi:

 

I denne terapiform påvirkes akupunkturpunkter ved små, lette, hurtige tryk i en bestemt rækkefølge efter man har fundet frem til den uønskede følelse/reaktion.

 

Der opleves en virkning efter få minutter.

 

Bruges ved angst, angstanfald, OCD, depression, stress, traumer, ensomhed, skyld, skam, vrede, sorg, misbrug m.v.

 

 

NLP-terapi

er en behagelig form for samtaleterapi og små øvelser, hvor udfordringer gøres overskuelige og problemer bliver til opgaver, der er til at udføre.

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) er den nyeste viden indenfor psykologien om sindets forskellige måder at fungere. Terapien tager udgangspunkt i, hvordan den enkelte oplever verden og hvilke sanser (syn, hørelse, følelses- eller tankemæssigt), der primært bruges.

 

 

Kognitiv terapi:

 

Under denne terapiform lægges vægt på, hvilke tanker der giver de uønskede følelser, fornemmelser og handlinger.

Samtidig får den enkelte selv en forklaring på, hvad der sker og hvordan det kan ændres, så uhensigtsmæssige reaktioner undgås i fremtiden. Man lærer hvordan, man fremover ville kunne klare lignende situationer.

 

Denne terapiform er oprindeligt udarbejdet for folk med depression eller stress - og er effektiv til undgåelse af tilbagefald. Bruges også i dag ved bl.a. angst, angstanfald, OCD og lign. problemer.

 

 

Krop- og Gestaltterapi

er en terapiform, hvor der tages udgangspunkt i kropslige spændinger og følelser. Mange har "lukket" af for at mærke kroppen (hovedpinen, spændingerne i nakken, mavepinen osv.)

Udover at løse op for det problem, der arbejdes med, vil man med denne terapiform opleve at blive mere bevidst om sin krops sprog og lære sine følelser at kende igen. Terapien foregår ved samtale og lette øvelser.

 

 

Maleterapi

 

er en fantastisk terapiform til at komme i kontakt med følelserne og det ubevidste. Bruges især, hvis "livet" er gået i stå og man ingen anelse har om, hvad det skyldes.

 

Giver på en let og enkel måde en dyb kontakt til følelserne, så man får en bevidsthed om problemet, årsagen og løsningen.